German Flag
UK French Flag Italian Spanish

Reference Ball with Stem

Cranked Stem

(A) Ball Diameter (mm) (B) Length (mm) (C) Stem Diameter (mm) (D) Stem Offset (mm)
1 30 0.80 6
2 50 1 6
3 50 1.5 8
4 - 5 50 2 10
6 - 12 75 3 10
13 - 20 75 5 20
21 - 25 75 5 25

Plain Stem

(A) Ball Diameter (mm) (B) Length (mm) (C) Stem Diameter (mm)
1 30 0.80
2 50 1
3 50 1.5
4 - 5 50 2
6 - 12 75 3
13 - 25 75 6